Od 1-go października zmiana zasad wyjazdu do Wielkiej Brytanii

Od 1-go października zmiana zasad wyjazdu do Wielkiej Brytanii

Od najbliższego piątku, 1 października zmienią się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Podróżni będą musieli przedstawić ważny paszport. Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył osób posiadających status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii.


Obecnie przekraczanie granicy Wielkiej Brytanii jest możliwe z dowodem osobistym lub paszportem. Od 1 października jedyną opcją pozostanie ważny paszport. W związku z tym przedstawiciele resortu spraw zagranicznych radzą, by przed wyjazdem upewnić się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości. Zaznaczono, by szczególną uwagę zwrócić na aktualność zdjęcia.

Jak czytamy, osoby posiadające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego, settled status lub pre-settled satus. 

„W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane, logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej” – zaznaczono.

W przypadku osób posiadających status osoby osiedlonej, wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Po 1 października 2021 r. będzie możliwy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie dowodu osobistego, o ile linie lotnicze lub inny przewoźnik akceptują taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży” – dodano. Zmiany są konsekwencją brexitu.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych kilka tygodni temu podało, że wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) złożyło 1,1 mln obywateli polskich, z czego do 30 czerwca rozpatrzono 1,007 mln wniosków, a spośród tych 97 proc. zakończyło się przyznaniem statusu.

Wjazd do Anglii – nowe zasady

To niejedyna zmiana w podróżach, która wejdzie w życie w najbliższych dniach. W związku z pandemią od 4 października od godz. 4 w przypadku podróży do Anglii, system świateł drogowych, który informuje o sytuacji covidowej w danym kraju, zostanie zastąpiony jedną czerwoną listą – krajów wysokiego ryzyka epidemicznego.

Oznacza to, że wszystkie miejsca spoza czerwonej listy uznane są automatycznie za bezpieczne. „Zasady wjazdu z krajów, które nie są na czerwonej liście, będą zależały od tego, czy się jest w pełni zaszczepionym, czy nie.

Udostępnij