Posłowie Myrcha i Gasiuk-Pihowicz, składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez marszałek Witek

Posłowie Myrcha i Gasiuk-Pihowicz, składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez marszałek Witek

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz zapowiedzieli w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że jeszcze tego dnia złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. – Wszyscy jesteśmy pewni, że pani marszałek Witek przekroczyła swoje uprawnienia – oznajmił poseł Myrcha.


W środę po godzinie 17 rozpoczął się w Sejmie blok głosowań, w którego planie było między innymi głosowanie nad projektem ustawy anty-TVN. Nieoczekiwanie posłowie, na wniosek opozycji, przegłosowali odroczenie obrad do września. Tuż po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów. 

Gdy posłowie wrócili na salę obrad, Witek poinformowała, że otrzymała wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu. Podkreśliła, że go przeanalizowała. Ten wniosek – mówiła – powołuje się na to, „że nie była podana data”. – Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu – oświadczyła. W ponownym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek o odroczenie obrad. Tego dnia poddano pod głosowanie lex TVN, która została uchwalona 228 głosami.

Posłowie KO złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz zapowiedzieli w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że jeszcze tego dnia złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu. Jak poinformowali, we wniosku powołają się na artykuł 231 Kodeksu Karnego, czyli tak zwane przestępstwo urzędnicze.

 

– Wszyscy jesteśmy pewni, że pani marszałek Witek przekroczyła swoje uprawnienia jako marszałek Sejmu – powiedział Myrcha. – Marszałek Sejmu jest bez wątpienia funkcjonariuszem publicznym i każde działanie, które podejmuje w ramach pełnionych obowiązków musi wynikać z podstaw prawnych. Pani marszałek nie miała ani cienia podstawy prawnej do tego, żeby po pierwsze zarządzić przerwę po przegłosowaniu wniosku o odroczenie (obrad izby – red.) do 2 września, ani tym bardziej nie miała podstawy prawnej do tego, żeby zarządzić reasumpcję głosowania

– przekonywał poseł KO.

Jak oznajmił: 

 

– „tymi dwiema decyzjami pani marszałek Witek z pewnością naruszyła regulamin Sejmu, który ją obowiązuje”. –

– Tym samym naraziła się na odpowiedzialność karną

 dodał.

Przypomnijmy, kiedy i w jakich okolicznościach może zostać przeprowadzona reasumpcja głosowania

Również w opinii ekspertów zostało złamane prawo przez marszałek sejmu, dokładnie art.231 Kodeksu Karnego. Nie było żadnych przesłanek na przeprowadzenie reasumpcji głosowania. Co grozi marszałek sejmu Elżbiecie Witek?

Art. 231

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

 

Udostępnij