Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest orzeczenie ETPCz

Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest orzeczenie ETPCz

Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący prawo do sprawiedliwego i niezawisłego procesu sądowego – orzekł we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.


Sprawa, w której wyrok wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczy sędziego NSA Jana Grzędy. To jeden z sędziów, którego kadencja jako członka KRS została skrócona na mocy uchwalonej w 2017 roku przez Sejm ustawy, przygotowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Od decyzji o skróceniu kadencji nie przysługiwało mu odwołanie, dlatego sędzia złożył skargę w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

We wtorek Wielka Izba ETPCz orzekła, że Polska naruszyła art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, pozbawiając sędziego Grzędę prawa do rozpatrzenia jego sprawy przez sąd. ETPCz nakazał też Polsce zapłatę sędziemu 30 tysięcy euro w ramach pokrycia kosztów procesowych.

 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Fragment art. 6 ust. 1

ETPCz: kolejne reformy sądownictwa miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej

 

„Trybunał stwierdził w szczególności, że brak kontroli sądowej naruszył prawo dostępu pana Grzędy do sądu. Stwierdził, że kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma KRS, które dotknęły pana Grzędę, miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej. Cel ten został osiągnięty przez narażenie sądownictwa na ingerencję władzy wykonawczej i ustawodawczej”

– orzekł ETPCz.

Trybunał podkreślił, że „kolejne reformy sądownictwa w Polsce miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej, począwszy od poważnych nieprawidłowości w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 roku, po w szczególności przebudowę KRS i powołanie nowych izb Sądu Najwyższego, rozszerzając jednocześnie kontrolę ministra sprawiedliwości nad sądami i zwiększając jego rolę w sprawach dyscypliny sędziowskiej”.

Źródło: PAP

Udostępnij