Regulamin głosowania w audycjach „Hit Na Hit” oraz „top40pl”.

§1  Postanowienia ogólne

1. Organizatorem audycji „Hit Na Hit” i „top40PL”  jest Radio Top Ltd. z siedzibą w Manchesterze.

2. Głosującym jest każda osoba oddająca głos na wybranych wykonawców i ich utwory na stronie internetowej radia.

3. Oddanie głosu online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na pozyskanie danych osobowych uczestnika głosowania przez RadioTop Ltd., na warunkach wyszczególnionych w Polityce Prywatności RadioTop.

§2  Zasady głosowania

1. Głosować można online na wybrane nagrania na stronie radiotop.pl na listach przebojów:

2. Każda osoba może oddać swój głos tylko jeden raz w danym dniu i w danym notowaniu listy, na wybrany utwór, poprzez wybranie konkretnego utworu na który oddawany jest głos w postaci kliknięcia w przycisk „Głosuj”.

3. Utwory z zestawienia głównego oraz nowości w danych notowaniu, są również publikowane w postaci komentarzy na funpage’u naszego radia na facebooku.

4. Każdy ze słuchaczy, uczestników, odwiedzających, może dodatkowo oddać głos na nagrania oznaczone jako „Propozycje” na funpage’u radia: @RadioTop.Manchester. Każdy oddany głos w postaci polubienia lub komentarza na fb, pod postem listy, liczy się dla prezentowanego utworu podwójnie.

5. Każda osoba ma możliwość nadesłania dowolnego utworu, nagrania jako „Propozycje” do listy przebojów za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej radia https://radiotop.pl/hit-listy.

6. Na czas trwania audycji, system głosowania jest wyłączany.

 

§3  Postanowienia końcowe

1. Aktualne zestawienie notowania każdej z list przebojów jest publikowane na stronie www po zakończonej audycji, w najszybszym możliwym czasie.

2. Aktualne zestawienie notowania każdej z list przebojów publikowane jest także na kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/@RadioTop.Manchester

3. Redakcja RadioTop zastrzega sobie prawo do usunięcia utworu z listy przebojów w każdej chwili gdy: 

  • nagranie nie osiąga wymaganej liczby głosów
  • piosenka może wpływać lub wpływa rażąco na interes i dobre imię radia
  • narusza prawa autorskie
  • zawarte w niej treści naruszają dobro innych osób lub prawo.
  • nagranie zawiera treści niedozwolone i wulgarne

4. Organizator audycji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym momencie, a także zawieszenia audycji bez podania przyczyny.

Udostępnij