Komisja Europejska reaguje na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Komisja Europejska reaguje na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Komisja Europejska wydała komunikat w związku z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym. Podkreśliła, że szczegółowo je przeanalizuje i zdecyduje o dalszych krokach. Zapowiedziała przy tym, że „nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii”.

„Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie, że: prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi; wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych” – podała w komunikacie Komisja Europejska.

Przekazała też, że przeanalizuje szczegółowo orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecyduje o dalszych krokach. „Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii” – podkreślono w komunikacie.

CAŁY KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Cytowany przez agencję AFP unijny komisarz Didier Reynders przekazał z kolei, że Komisja Europejska jest zaniepokojona decyzją polskiego TK i „wykorzysta wszystkie dostępne jej narzędzia” w celu ochrony praworządności europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

 

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Uzasadnienie wyroku przedstawił sędzia Bartłomiej Sochański.

– Ponieważ wszelkie prawo Unii Europejskiej, jako hierarchicznie podległe konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, objęte jest kognicją Trybunału, należy skonstatować, że nie tylko akty normatywne w rozumieniu określonym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również samo to orzecznictwo jako część porządku normatywnego Unii Europejskiej może podlegać, z punktu widzenia zgodności z najwyższym aktem prawa, konstytucją, ocenie Trybunału – stwierdził sędzia.

Zwrócił przy tym uwagę, że dotychczas, „w duchu zasad lojalnej współpracy, dialogu”, Trybunał „powstrzymywał się i powstrzymuje się od wykonywania tej konstytucyjnej kompetencji”.

Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przestanie kwestionować wyroków Trybunału Konstytucyjnego i podawać w wątpliwość statusu jego sędziów, Trybunał nie wyklucza, że zbada zgodność z konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego – mówił sędzia Bartłomiej Sochański w uzasadnieniu wyroku TK w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Udostępnij